Vår vision

Dressyrskolan skapades utifrån grundtanken att göra dressyrsporten mer tillgänglig och att alla som vill ska kunna få en bedömning av en dressyrdomare. Av alla ryttare i Sverige så är det idag väldigt få som tävlar aktivt och får ta del av en domares kritik och den möjlighet till utveckling detta innebär. Dressyrskolan är till för alla de som till en rimlig summa vill få sin ritt bedömd av en dressyrdomare och genom detta utveckla sin ridning. Dressyrskolan blir på detta sätt en tillgång för hela dressyrsporten i Sverige.