Uppförandekod

  1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
  2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatörer, sponsorer, media och funktionärer.
  3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästen, så väl vid tävling och träning som vid all veterinär behandling.
  4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
  5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
  6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
  7. För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
  8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
  9. Dressyrskolan skall på ett lämpligt sätt kontrollera attanvändare värnar om hästens välfärd.
  10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas, filmning av dressyrprogram utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

Punkterna ovan är hämtade från SvRF Code of Conduct med viss bearbetning för att även visa hur de gäller för Dressyrskolans användare. Alla som använder sig av Dressyrskolans tjänster förbinder sig att följa dessa riktlinjer. Om så inte sker förbehåller sig Dressyrskolan rätten att upplysa ryttaren om det eller att helt avböja bedömning.