Instruktioner för programridning på Dressyrskolan

  • Personen som filmar ska stå på domarposition - ett par meter bakom C. Tillräckling långt bakom för att hela ekipaget ska synas i bild vid närmsta kortsidan.
  • Följ ekipaget noggrant - Zooma när ekipaget är långt bort på banan så att ekipaget alltid syns tydligt i bild.
  • Markera bokstäverna på banan tydligt!
  • Försök undvika motljus.
  • Filma med mobiltelefon eller videokamera. Filma med mobilen liggande/landskapsläge.
  • Programmet får ej vara bedömt av annan domare tidigare, dvs filmen får inte vara från en konventionell tävling eller programridning.
  • Dressyrprogrammet måste spelas in på en ridbana, i ridhus eller annan motsvarande miljö. Det är viktigt att underlaget är plant. Om underlaget är gräs, ska detta vara kortklippt så att man tydligt ser hästens ben och rörelser. Om banans yttre linjer saknar skiljelinjer i form av staket eller väggar ska dessa markeras med cavaletti-bommar eller liknande. Om banan inte är försedd med bokstäver måste även dessa markeras på något sätt (koner, hinderstöd eller liknande). Banans storlek ska vara antingen 20 meter x 40 meter eller 20 meter x 60 meter (beroende på dressyrprogram).
  • Ljudet måste vara inspelat för att intyga att ingen tränare ger instruktioner till ryttaren under pågående ritt.
  • Om Dressyrskolans domare anser att filmen håller för låg kvalitet kommer den att bli nekad bedömning och avgiften betalas tillbaka.

Så här kan en film se ut
Observera att lindor ej är tillåtet på våra tävlingar!

Detta är en Enskild Bedömning där ryttaren valt att rida med lindor vilket är OK. Lindor,boots,skydd eller liknande är ej tillåtet på våra Tävlingar.