Användarvillkor Dressyrskolan

Dressyrskolan är en resurs på nätet som tillhandahåller tjänster för ryttare och ridintresserade i utbildningssyfte. Dressyrskolan erbjuder sina tjänster med förbehåll för följande användarvillkor som kan komma att uppdateras utan meddelande till användarna.

 1. Godkännande av villkor

  Användande av Dressyrskolans tjänster innebär ett godkännande av detta avtal.

 2. Tillgänglighet

  Dressyrskolan är normalt tillgänglig via internet dygnet runt sju dagar i veckan. Inga garantier lämnas för att tjänsten är fri från avbrott, fel eller störningar. Dressyrskolan har rätt att förändra tillgängligheten om så bedöms nödvändigt eller lämpligt.

 3. Korrekthet

  Dressyrskolan strävar efter att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Dressyrskolan lämnar inte någon garanti om uppgifternas korrekthet och användare av tjänsten har därför inte rätt att kräva någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

 4. Priser

  Dressyrskolan har rätt att ändra priser utan föregående avisering. Priset som var aktuellt vid beställningstillfället är det som gäller oavsett om priset går upp eller ned efteråt.

 5. Väntetid för bedömning

  Dressyrskolan har som målsättning att uppladdade och betalda filmer ska vara bedömda senast 24:00 dagen efter uppladdningen. Detta är dock ingen garanti utan en målsättning. På grund av skiftande utbud och efterfrågan av tjänsterna så kan väntetiden variera och ibland överskrida ovanstående målsättning.

 6. Reklamation

  Dressyrskolan tillhandahåller bedömningstjänster. Användaren har inte rätt att reklamera tjänster eller produkter baserat på riktigheten eller den uppfattade riktigheten i dessa bedömningar. Användaren har heller inte rätt att överklaga bedömningar eller att begära ytterligare förklaringar till bedömningar.

 7. Krav för bedömning

  Filmer som laddas upp till Dressyrskolan måste uppfylla Code of Conduct och Instruktioner för ryttare. Om dessa krav ej är uppfyllda förbehåller sig Dressyrskolan rätten att avböja bedömning varvid återbetalning av avgiften sker.

 8. Avstängning

  Dressyrskolan har rätt att med omedelbar verkan stänga av användare från tillgång till Dressyrskolan om användaren använder tjänsten på ett sätt som innebär risk för säkerheten hos tjänsten eller den information som tjänsten innehåller. Om avstängning sker kan användarens konto bli avstängt utan föregående varning.

 9. Personuppgifter

  Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner användaren att Dressyrskolan lagrar de uppgifter användaren lämnat i syfte att användas för de tjänster Dressyrskolan erbjuder. Dressyrskolan behandlar användarens personuppgifter för att administrera tjänsterna, ge användaren erbjudanden om nya produkter och tjänster samt för att utgöra underlag för Dressyrskolans marknads- och kundanalyser. Personuppgifter som användaren lämnar till Dressyrskolan kan komma att behandlas av Dressyrskolan såväl i Sverige som utomlands. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter avslutandet av abonnemanget. Dressyrskolan delar inte ut användaruppgifter till tredje part förutom efter beslut av rättsväsende.
  Genom att acceptera dessa villkor lämnar användaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.