Tjänst Pris
Bedömning 159 kr/st
Välkomsterbjudande
Gäller 14 dagar från att du blivit medlem.
119 kr/st
Återkommande bedömning
Gäller 30 dagar från din senaste bedömning.
119 kr/st
Eget val av domare 50 kr/st
5 bedömningar
Gäller ridklubbar/ridskolor
129 kr/st
10 bedömningar
Gäller ridklubbar/ridskolor
119 kr/st