Tjänst Pris
Medlemskap 0 kr
Bedömning 199 kr/st
Välkomsterbjudande
Gäller 14 dagar från att du blivit medlem.
159 kr/st
Återkommande bedömning
Gäller 30 dagar från din senaste bedömning.
159 kr/st
Eget val av domare 50 kr/st
Tävlingsstart 300 kr/st